School kalenders informatie op de juiste plaats.

Vakanties

Alle school vakanties op een plek in de kalender. We geven alle vakantiedagen graag een andere kleur in de kalender, zo valt het goed op.

Practische zaken

Hoe zit het met uitdelen op school? Welke ingangen dienen de kids te gebruiken? Deel het eenvoudig in de schoolkalender.

Ziekmelden

Publiceer eenvoudig het telefoonnummer voor alle ziekmeldingen. Indien nodig laten we dit nummer op elke pagina terugkomen.

Overblijven

Deel eenvoudig alle regels rondom het overblijven. Denk aan de overblijftijden, maar ook de kosten die aan het overblijven verbonden zijn.

Oudervereniging

De oudervereniging deelt alle belangrijke informatie in de kalender. Denk an de ouderbijdrage, de evenementen die zij organiseren en contact gegevens.

Studiedagen

Alle studiedagen duidelijk weergegeven zodat het niemand ontgaat wanneer de kids vrij zijn. Ook deze dagen geven wij een andere kleur zodat het alles goed opvalt